Talent in onze maatschappij

Iedereen heeft talent en iedereen heeft iets te bieden. Daar zijn wij als LETS-beweging sterk van overtuigd. Maar het is vaak voor mensen niet zo vanzelfsprekend om dat talent tot ontplooiing te brengen.

In onze samenleving zijn er nog te veel drempels, waardoor de talenten van mensen niet tot ontplooiing komen. We zitten vast in een job, in een oordeel dat mensen over ons hebben, in een  omgeving waarbij onze innerlijke krachten niet erkend worden, …

Het Grote Talentendebat

Tijdens dit debat gingen we met diverse deskundigen in gesprek over de maatschappelijke drempels bij talentontwikkeling. Via getuigenissen gingen we op zoek naar waar we binnen onze samenleving voor verandering kunnen zorgen.

Talent & burn-out

Tijdens deze webinar gingen we samen op zoek naar de maatschappelijke gevolgen van burn-out en hoe een talentgericht perspectief voor oplossingen kan zorgen. “In een tijd waarin we alleen maar ‘leukigheid’ en ‘plezantigheid’ voor ogen hebben, ligt ongelukkig zijn moeilijk. Onze cultuur zet heel sterk in op het autonome, het ‘ikkige’, het succes.” Dirk de Wachter.

Talent bij mensen met autisme en hoogbegaafden

Mensen met autisme en (hoog)begaafden voelen zich vaak anders en dreigen hierdoor vast te lopen. Vaak wordt er gefocust op dingen die niet (meer) lukken waardoor er nog meer frustratie en onbegrip ontstaat. Tijdens deze webinar stapten we in de leefwereld van mensen met autisme en (hoog)begaafden en bekeken we hoe we in onze samenleving meer ruimte kunnen maken voor verbinding, stilte, rust, …

Talent bij drukbezette vrouwen

Als iemand jou vraagt waar je goed in bent of waar jouw sterktes liggen dan valt er (even) een stilte. Je weet niet goed waar je talenten liggen en je wordt wel eens opgeslorpt door de drukte van het leven. Deze webinar was specifiek gericht naar drukbezette vrouwen, maar stond open voor iedereen.