De Campagne

LETS Vlaanderen voert campagne

We voeren met LETS Vlaanderen campagne over maatschappelijke uitdagingen waar we als maatschappelijke beweging rond willen werken. We zijn ervan overtuigd dat we met de LETS-methodiek en filosofie een sterke impact kunnen hebben in onze maatschappij.

Onze missie: LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel. LETSen is het ruilen van diensten en goederen binnen een lokale groep. Zo verbinden we mensen en brengen ze in beweging rond een nieuwe soort van economie. Door samen te letsen ontplooien mensen hun eigen krachten en talenten. 

  • LETS Vlaanderen promoot de unieke LETS-methodiek bij het brede publiek als antwoord op sociale,
    economische en ecologische uitdagingen.
  • LETS Vlaanderen vertrekt vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid.
  • LETS Vlaanderen streeft naar een samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op winstbejag en geld verzamelen.

Dit jaar zetten we in op talent, waarom? 

Vanuit LETS Vlaanderen zijn we ons natuurlijk bewust van het belang van talent. Dankzij het ontdekken van hun talenten vinden mensen hun plaats in onze gemeenschap. Ze ervaren zo hoe ze energie krijgen van bepaalde activiteiten en waar ze een verdere aansluiting kunnen vinden in onze maatschappij. Dit verhaal verspreiden we graag zo ver mogelijk.

Meer over LETS Vlaanderen

LETS Vlaanderen vzw is de stuwende kracht achter de LETS-beweging en biedt ondersteuning en begeleiding aan nieuwe en bestaande LETS-groepen over heel Vlaanderen en Brussel. LETS Vlaanderen heeft als missie het letsen bekender te maken bij het grote publiek. De LETS-gedachte speelt in op een groeiende maatschappelijke nood om meer menselijkheid, samenhorigheid en samenwerking te brengen in onze huidige geïndividualiseerde en competitie-gerichte maatschappij.